Vrácení zboží a reklamace

Vrácení zboží a reklamace 

Ze zákona máte nárok odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Můžete využít našeho formuláře, který doručíte poštou nebo elektronicky, následně jste povinni na vlastní náklady doručit zboží, a to v původním stavu do 14 dnů od odstoupení. Po obdržení zboží máme 14 dní na to, abychom Vám poslali  zaplacenou částku zpět na účet, ze kterého byla poslána, pokud nebude výslovně požadováno jinak. Zboží musí být čisté, neopotřebené a nepoškozené, jinak má prodávající právo na krácení vrácených finančních prostředků.

Při reklamaci zboží využijte formulář pro reklamaci, popište vadu a zboží nám zašlete. O způsobu řešení reklamace budete rozhodnuto do tří dnů od doručení zboží, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Zboží je možné doručit v obou případech - odstoupení od smlouvy i reklamace také osobně do Útulku v Žimu ve stejné dny, kdy je stanoven výdej zboží.

Adresa pro zaslání zboží: AniDef z.s., Žim 59, 41501 Žim

E-mail: anidef.shop@gmail.com 

Telefonní kontakt: 771177403

Podrobnější informace najdete v našich obchodních podmínkách.